Ni ud af ti er glade for at blive spurgt

Rundspørger er et glimrende instrument, når man vil sætte fokus på væsentlige emner. Rigtig mange af dem, der udfylder et spørgeskema, er faktisk også glade for at blive spurgt.

Det kan lyde banalt, men det er vigtigt at få understreget. Med god grund er rundspørger nemlig udsat for ret hård kritik, og Krestens og mine indlæg på bloggen omkring bogen ”En ny undersøgelse viser – eller gør den” handler da også især om problemer med repræsentativitet, statistisk usikkerhed og andet bøvl. Det kan forståeligt nok på forhånd afskrække mange samvittighedsfulde mennesker fra at give sig i kast med at udforme og udsende en rundspørge. Man stiller jo sig selv til skue, når man henvender sig til mange mennesker med en række spørgsmål, og der er en chance for endnu flere kritiske øjne, når man formidler sit resultat.

Men der er et væld af vigtige, samfundsmæssige problemstillinger, som er gode at belyse via en rundspørge til en speciel gruppe af svarpersoner, fx 13-åriges forbrug af sovemedicin, skoleelevers viden om geografi, antallet af elevpladser i det offentlige eller håndværksmestres bidrag til sort arbejde.

Jeg har lavet mange rundspørger til specielle målgrupper, og det sker ikke sjældent, at jeg rammer ind i en aktuel problemstilling, som har stor betydning for mange mennesker. Det viser sig blandt andet ved, at svarpersonerne helt af sig selv udtrykker taknemmelighed over at blive spurgt.
”Godt, at I laver en undersøgelse. Jeg håber, at ’de’ snart gider høre på os og ikke bare tage beslutninger hen over hovedet på os,” lød det fra en af de sagsbehandlere, der svarede på en undersøgelse, jeg tidligere i år lavede for HK/Kommunal. Svarpersonen er en af de mange, der risikerer enten at miste sit job eller at få mere end 100 km til jobbet, når det næste år overflyttes til staten.

Medlemmer, medarbejdere, læsere og kunder er glade, når de føler, at deres meninger og vilkår bliver taget alvorligt, og at nogen gider lytte til dem. Jeg indrømmer dog, at jeg ikke kan dokumentere overskriften på dette indlæg. Den blev lavet for at vække opmærksomhed – og for at imødegå den udbredte opfattelse, at ingen længere gider svare på en rundspørge. Det gider de godt, når undersøgelsen ellers er overskuelig, ordentligt udført … og altså også gerne vedkommende.


Bliv klogere på rundspørger


Kontakt:
post@larsfriis.dk
Tlf. 28877819
Korsgade 12C, 1. 2
2200 København N
Cvr-nr. 29469946